Satış ve Kullanım Koşulları

  • Anasayfa
  • Satış ve Kullanım Koşulları
Kullanım Şartları

Dinosoft lisanslarını, ürünlerini, hizmetlerini, mobil uygulamalarını ve web sitesini kullanmadan önce lütfen Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nı dikkatlice okuyun. Lisanslarımızdan, ürünlerimizden, hizmetlerimizden, mobil uygulamalarımızdan ve web sitemizden herhangi birini kullanmaya başlarsanız, her iki belgede de yer alan tüm şartları ve politikaları kabul etmiş olursunuz.


1. içerik

Bu sözleşme, Dinosoft Yazılım tarafından ücretsiz olarak lisanslanan, üretilen, satılan veya dağıtılan tüm yazılımları, mobil uygulamaları, web sitelerini, internet servislerini, sunucu servislerini, ödeme servislerini, abone servislerini vb. kapsar (ayrıca Dinosoft olarak da adlandırılır). ), üçüncü taraf entegrasyon yazılımı, donanım ürünleri ve hizmetleri. Bu ürünlerden herhangi birini kullanıyorsanız, Dinosoft Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş olursunuz.


2. Sözleşme Parçaları

2.1. Dinosoft : Dinosoft ürünlerini lisanslayan, hizmetlerini, mobil uygulamalarını, web sitelerini ve entegrasyonlarını yöneten Dinosoft Business Solutions'i temsil eder.

2.2. Bayi : Dinosoft lisansları, ürünleri, hizmetleri, mobil uygulamaları ve web siteleri için destek ve kurulum hizmeti sunan tamamen bağımsız bir şirket veya kişi.

2.3. Üçüncü Taraflar : Dinosoft ürünlerinin bazılarıyla bütünleşen ve bağımsız şirketler tarafından üretilen yazılımları, uygulamaları, cihazları ve hizmetleri temsil eder.

2.4. Kullanıcı (Abone) : Dinosoft lisanslı ürünlerini, hizmetlerini, mobil uygulamalarını veya web sitesini kullanan şirketi veya kişiyi temsil eder.


3. Koşullar, Haklar, Telif Hakkı ve Ticari Marka

3.1.Dinosoft ürünlerinde, hizmetlerinde ve mobil uygulamalarında kullanılan logo, içerik, veri ve kodların tümü Dinosoft'a aittir. Dinosoft markası, Dinosoft'un tescilli ticari markasıdır. Dinosoft ürünlerinin markası, logosu veya kodu, Dinosoft'un yazılı izni olmadan farklı markalar ve ürünler altında değiştirilemez, satılamaz, kiralanamaz veya kullanılamaz.

3.2.Dinosoft yazılımı ve Dinosoft ürünleriyle bağlantılı veya bunlarla tümleşik olan ek yazılımlar yalnızca Dinosoft'un geliştirdiği veya izin verdiği yazılımlar tarafından yapılır. Dinosoft'un satmasına izin verdiği ürünler, hizmetler ve mobil uygulamalar yalnızca Dinosoft web sitelerinde ve portallarında duyurulur. Erişim iznine ve üyeliğine sahip kullanıcılar ve satıcılar bu ürünlere erişebilir. Dinosoft'a ait olmayan ancak üçüncü taraflarca üretilen ve Dinosoft'un herhangi bir ürünüyle entegre olduğu iddia edilen hiçbir ürün Dinosoft'un sorumluluğu altında değildir. Kullanıcı ve satıcı, bu tür ürünlerin kullanımından doğacak zararlardan Dinosoft'u sorumlu tutmayacaktır. Dinosoft ürünlerinin bu ürünlerin kullanımı nedeniyle zarar görmesi ve beklenen avantajları sağlayamaması durumunda, sorumluluk, kullanıcıya veya satıcıya verilen zararlardan sorumludur.

3.3.Kullanıcı ve satıcı, Dinosoft ürünlerini “olduğu gibi” kabul eder. Dinosoft, ürünlerinin% 100 kusursuz olduğunu vaat etmiyor. Dinosoft ürünlerinin özellikleri, hizmetleri, hizmetleri ve mobil uygulamaları, web sitesinde bulunan ürün özellikleri sayfalarında duyurulur. Bu özelliklerin yanı sıra, Dinosoft müşteriye herhangi bir özellik sunmayı taahhüt etmez. Dinosoft, ürünleri için lisans barındırma hizmetleri sunmaktadır. Dinosoft, lisanslı ürünler için kurulum ve destek hizmetleri sağlama taahhüdünde bulunmamaktadır. Kurulum ve destek hizmetleri de sözleşmeyle düzenlenir.

3.4.Dinosoft ürünlerinin kullanımı yalnızca lisans kaydı olan şirket veya kişiye aittir. Lisanslar üçüncü kişilere devredilemez. Dinosoft ürünlerinin lisans sahibi dışındaki bir üçüncü şahıs tarafından devredildiği ve kullanıldığı anlaşılıyorsa, lisans iptali nedeni sayılır.

3.5.Dinosoft, üyelik sırasındaki fiyatları, ödeme modellerini ve ödeme sürelerini değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı ve satıcı, ödeme süresinin sonuna kadar lisansı olan ürünü ve aboneliği kullanabilir.

3.6.Dinosoft ürünlerini lisanslamak için kullanılan e-posta ve bilgi, son kullanıcının gerçek bilgisi olmalıdır. Bayiler bilgilerini son kullanıcı bilgileri yerine lisans için kullanamazlar. Kullanıldığı tespit edilirse, lisans iptal edilir veya askıya alınır. Son kullanıcılar, böyle bir durum tespit ettikleri takdirde gerçek bilgilerini Dinosoft'a bildirmelidir.

3.7.Dinosoft ürünlerine erişim şifreleri e-posta yoluyla kullanıcıya gönderilir. Bu bilgilerin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Dinosoft ürünlerinin kullanım izinleri lisans sahibi tarafından belirlenir. Dinosoft, bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması durumunda doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

3.8.Dinosoft ürünlerinden bazıları, yüksek düzeyde yapılandırılabilirliğe sahiptir. Bu yapılandırmalar lisans aldıktan sonra kullanıcı veya satıcı tarafından yapılmalıdır. Kullanıcı ve Dinosoft arasında bu konfigürasyonları yapmak için bir anlaşma yoksa, Dinosoft bu konfigürasyonları müşterinin isteklerine ve iş akışına göre sağlamaz. Dinosoft, kullanıcı ile satıcı arasında düzenlenen sözleşmeye bağlı düzenlemelerin, kurulum ve destek sözleşmelerinin ve ticaretin bir parçası değildir.

3.9.Dinosoft ürünlerini çalıştırabilen donanım ve işletim sistemlerinin özellikleri, destek belgelerinin ilgili bölümlerinde verilmektedir. Yetersiz ve uyumsuz cihazların ve işletim sistemlerinin kullanımından kaynaklanan problemler Dinosoft'un sorumluluğunda değildir.

3.10.Dinosoft ürünlerinde, hizmetlerinde ve mobil uygulamalarında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, kullanıcıların çıkarlarını göz önünde bulundurarak ara sürümler, sürüm güncellemeleri veya veritabanı değişiklikleri olabilir. Kullanıcı uymazsa, bu değişiklikleri talep edemez ve ürünü olduğu gibi kullanmaya devam edebilir. Sistemin işleyişindeki zorunlu değişiklikler kullanıcının isteğine bağlı değildir. İşletim sistemi, gelişen teknolojik yenilikler, ekipman veya yasal gerekliliklerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, kullanıcının mevcut olanları değil güncellenmiş ürünü, hizmeti ve mobil uygulamayı kullanması gerekir.

3.11.Kullanıcı ve satıcı, Dinosoft ürünlerini ülkelerinin kanunlarına uygun olarak kullanmayı kabul eder. Uygun olmayan kullanımlardan doğan tüm sorumluluk kullanıcıya ve satıcıya aittir.

3.12.Dinosoft ürünleri ilk kurulumda kullanıcı verisi içermiyor. Ürün veritabanında depolanan tüm veriler kullanıcı tarafından girilir ve kaydedilir. Bu nedenle, girilen bilgilerin içeriğinden ve doğruluğundan yalnızca kullanıcı sorumludur. Kullanıcı isteğe bağlı olarak veritabanının yedeğini harici ortama kaydedebilir. Verilerin güvenliği yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

3.13.Kullanıcı, Dinosoft ürünlerinin işletimi için gerekli altyapının hazırlanmasından sorumludur. Kullanıcı sadece yetersiz internet, işletim sistemi, ağ, kablolama ve elektrik altyapısından kaynaklanan sorunlardan sorumludur.

3.14.Dinosoft ürünlerinin bazıları ömür boyu bazında, bazıları aylık ödemelerle, bazıları yıllık ödemelerle, bazıları ise kullanıcı ve cihaz tabanlı lisanslarla lisanslanabilir. Satın aldığınız ürünün açıklamasını dikkatlice okuyun ve fiyatlandırma özelliklerine dikkat edin. Süresi geçmiş lisanslara sahip ürünler, ürünlere erişimi devre dışı bırakmak için geçici olarak devre dışı bırakılabilir veya kalıcı olarak iptal edilebilir. Ürünlerin lisans ve ödeme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Dinosoft, lisanslarının sona ermesi nedeniyle ürünlerin kullanımından ve erişilebilirliğinden doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

3.15.Dinosoft ürünlerinin kullanıcı veya satıcı tarafından kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilirse, Dinosoft, kullanıcıyı veya satıcı lisanslarını geçici olarak askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Dinosoft kayıtları ve verileri kabul edilebilir olacaktır.

3.16.Dinosoft, ürünlerinin özelliklerine ve üyelerine ülkelerin özelliklerine ve ülkelerin yasalarına göre değişiklik yapabilir. Aynı marka ve adda sunulan ürünlerin özellikleri bu duruma göre değişebilir. Kullanıcı ve satıcı, kendisine sunulan ürünü mevcutmuş gibi ve olduğu gibi kabul eder.

3.17.Dinosoft ürünlerinden bazıları, entegrasyon yapısındaki internet servis sağlayıcıları, üçüncü taraf servisler ve sunucular aracılığıyla sunulabilir. Bu entegrasyonla, sağlayıcılar, hizmetler ve sunucular aracılığıyla sunulan ürünler bazen Dinosoft'a bağlı olmayan belirli veya tanımlanmamış nedenlerle kesintiye uğrayabilir. Dinosoft bu durumdan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Dinosoft, bu ürünleri en kısa sürede çalıştırmak için gereken düzenleme ve onarımlardan en iyi şekilde yararlanmayı taahhüt eder.

3.18.Dinosoft ürünlerinin deneme sürümleri kullanıcılara ve satıcılara sunulmaktadır. Lisanslamadan önce, ürünler kullanıcı ve satıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca test edilebilir. Kullanıcı ve satıcı ödeme yapma ve lisans alma kararını verdikten sonra, ödeme yapıldıysa geri ödeme mümkün değildir.


4. Veri ve Gizlilik Politikası

4.1.Veri kullanımı, kişisel verilerin korunması ve paylaşıma ilişkin gizlilik politikası 6698 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunu ile düzenlenmiştir. Dinosoft bu yasaların hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikası belgesini inceleyebilirsiniz.

4.2.Dinosoft ürünlerinin kullanımı, kullanıcıların ve bayilerin adlarını, soyadlarını, firma adlarını, vergi numaralarını, vergi dairelerini, adresleri, telefon ve e-posta bilgilerini gerektirir. Bu bilgi kullanıcı ve satıcı hesaplarını etkinleştirmek için gereklidir. Kullanıcılar ve satıcılar, Dinosoft'un bu bilgiyi kullanmak için yürürlükteki yasalara izin verildiğini kabul eder.

4.3. Kullanıcılar ve satıcı, Dinosoft ürünlerine üyeliğini istedikleri zaman iptal edebilir ve bilgilerinin kayıtlardan silinmesini isteyebilir. Silme işlemini gerçekleştirmek için, info@dinosoft.com.tr adresine kayıtlı e-posta adresiyle bir e-posta isteği göndermek yeterlidir. Bu işlem yapıldığında, ürünlerle ilgili tüm kullanıcı ve satıcı bilgileri silinecek, böylece kullanıcı ve satıcının ürünü ve lisansı kullanma hakları sona erecektir. Kullanıcı ve satıcı bu işlemin sonuçlarını bilir ve kabul eder.

4.4.Kullanıcı ve satıcılar, bir ticaret aracı olarak Dinosoft ürünlerini kullandığından, ürünlerde kullanılan herhangi bir bilgi ticari bilgi olabilir. Kullanıcılar ve satıcılar, Dinosoft'a, bu bilgilerin geliştirilmesinde, pazarlama faaliyetlerinde ve iş geliştirme, işleme ve raporlamada Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kullanma izni vermektedir.

4.5.Dinosoft ürünlerinin kullanılması sonucu elde edilen herhangi bir bilgi, kullanıcıya ve satıcıya zarar verir, rekabeti önler, haksız gelir yaratır ve tutarsızlık yaratmak için kullanılamaz.


5. Şartların Değişimi, Kullanım Şartları ve Yasal Durum

5.1.Dinosoft, yasal veya teknolojik yenilikler nedeniyle ürünlerinde iyileştirmeler ve değişiklikler yapabilir. Buna bağlı olarak veya gerekliliklere tamamen uygun olarak kullanım şartlarında değişiklik yapabilir.

5.2.Dinosoft, koşullara bağlı olarak kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmesini değiştirebilir. Belgenin en son sürümünü Dinosoft.com adresinde bulabilirsiniz.

5.3. Dinosoft, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. Yasal uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. İstanbul Mahkemeleri yasal sorumlu olarak kabul edilir.


6. İletişim

Kullanım koşulları ve gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa,info@dinosoft.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.


Teklif Al
info@dinosoft.com.tr
7/24 Teknik Destek Hattı
Bayimiz Olmak İster Misiniz?