E-ticaret Çözümleri

E-ticaret Çözümler

19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, 10.09.2012 tarihli ve 2012/3834 sayılı kararla değişik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğe göre:

Küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ): İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve aynı Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

Teklif Al
info@dinosoft.com.tr
7/24 Teknik Destek Hattı
Bayimiz Olmak İster Misiniz?